Pindah Milik Tanah

PINDAHMILIK TANAH
MASALAH & PENYELESAIAN LANGKAH DEMI LANGKAH
By : Tanah101


Pindahmilik tanah atau seringkali diperkatakan sebagai tukar nama  dikalangan  semua, merupakan satu proses yang dianggap sukar  dan remeh. Saya juga sebelum melangkah ke bidang ini turut mempunyai stigma tersebut. Di sini, ingin ditekankan bahawa memahami proses pindahmilik ini adalah satu perkara yang penting kerana ianya akan berlaku kepada kita secara langsung / tidak langsung. Kita mungkin merasakan apa kena-mengena proses ini kepada kita tapi cuba fikirkan satu hari nanti kita mungkin akan membeli tanah / rumah / apartmrnt dan sebagainya. dan perlu diingat apa-apa sahaja hartanah adalah urusan tanah dan akan melibatkan pindahmilik tanah.  Atau mungkin juga pindahmilik / tukar nama tanah daripada ibu bapa / keluarga kepada kita.

            Sehubungan itu, di sini, saya akan mengupas  perkara pokok berkenaan pindahmilik tanah dari sudut pemahaman saya berkenaan undang-undang sedia ada iaitu Kanun Tanah Negara 1965 (Kanun), proses-proses yang terlibat dan cara melaksanakan pindahmilik dan borang-borang yang perlu diisi serta prosedur pendaftaran pindahmilik tersebut. Perlu diingatkan bahawa oleh kerana urusan tanah adalah terletak kepada bidang kuasa Negeri dibawah Perlembagaan Persekutuan, maka terdapat beberapa proses yang sedikit berbeza termasuk bayaran proses.

PROSEDUR PINDAHMILIK TANAH

Proses pindahmilik tanah daripada pemilik berdaftar ke atas hakmilik tanah kepada pihak seterusnya adalah satu proses yang melibatkan banyak pihak. pihak – pihak yang terlibat bagi stau pindahmilik tanah adalah :

  1. Peguam (jika melibatkan perjanjian jual beli dan gadaian kepada pihak bank)
  2. Penilai hartanah (jika melibatkan perjanjian jual beli dan gadaian kepada bank)
  3. Pejabat Duti Setem, Lembaga Hasil dalam Negeri (Bagi cukai taksiran dan Cukai Keuntungan (CKHT))
  4. Pejabat Tanah(pendaftaran pindahmilik) 

Disini kita tidak akan membincangkan proses pindahmilik melalui peguam kerana semua urusan adalah diuruskan oleh peguam tersebut. Apa yang akan dibincangkan disini adalah pindahmilik yang boleh diuruskan sendiri oleh pihak pemilik berdaftar kepada penerima tanpa melalui peguam. Contoh yang jelas adalah sekiranya bapa ingin memindahmilik hartanah kepada anak atau sebagainya yang tidak melibatkan balasan berbentuk wang. Jelasnya disini, proses yang akan diterangkan disini adalah satu proses pindahmilik yang boleh dilakukan sendiri oleh pemilik tanah tanpa melalui / menggunakan khidmat peguam.

Sebelum kita memulakan proses pindahmilik ini perlu diingatkan dokumen-dokumen berikut perlu disediakan terlebih dahulu :

  1. Dokumen Hakmilik Asal (Geran asal)
  2. Cukai Tanah Tahun Semasa Telah dijelaskan (pastikan tiada tunggakan cukai)
  3. Cukai Taksiran telah dijelaskan(Cukai PIntu Majlis Tempatan)
  4. Salinan Kad Pengenalan Penjual dan Pembeli


Langkah pertama yang perlu diambil adalah untuk mendapatkan Borang Pindahmilik (14A) daripada Pejabat Tanah berhampiran atau mencetak dari laman web berkenaan. perlu diingatkan bahawa sekiranya borang Pindahmilik (Borang 14A) tersebut dicetak sendiri, anda perli mencetak di atas kertas bersaiz  A3 duplex (depan belakang). Borang tersebut tidak boleh dicetak di atas kertas bersaiz A4. 

borang_14a.pdf

Download FileLangkah kedua adalah penyempurnaan borang pindahmilik tanah (Borang 14A).  Penyempurnaan borang pindahmilik bermaksud memenuhkam maklumat di dalam borang 14A dan menurunkan tandatangan dihadapan pegawai penyaksi seperti yang telah ditetapkan di dalam Jadual Kelima Kanun Tanah Negara. Senarai lengkapJadual Kelima Kanun.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Langkah Ketiga  adalah mengikrarkan urusan pindahmilik tersebut dengan Pejabat Duti Setem, Lembaga Hasil Dslam Negeri. apakah yang dimaksudkan duti setem ? Duti setem adalah duti yang kena dibayar atas satu transaksi pindahmilik. Bagi maklumat lanjut berkenaan duti setem sila klik disini. Pemohon perlu mengisi borang PDS 15 bagi permohonan secara manual dan dihantar ke Pejabat Duti Setem, Lembaga Hasil Dalam Negeri terdekat. bagi Borang PDS 15 sila klik disini. ubtuk maklumat lanjut berkenaan Duti Setem dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sila klik disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *